Η Ομάδα Δικαιοσύνης διευθύνεται από τον Ιατρό, Σωτήρη Βασιλείου. Τα μέλη της είναι:

  1. Σωτήρης Βασιλείου
  2. Θεόδωρος Μεταξάς
  3. Σπύρος Ντίλης
  4. Άννα Βάρκα
Κοινοποίηση