Η Ομάδα Παιδείας και Πολιτισμού διευθύνεται από τον Απόστολο Γιώσα. Μέλη της είναι οι:

  1. Απόστολος Γιώσας
  2. Λάμπρο Γιώτη
  3. Νικόλαος Γκουβέρος
  4. Κώστας Διμέλης
  5. Ελένη Σαχπατζίδου
Κοινοποίηση