Η Ομάδα Κοινωνικού Κράτους διευθύνεται από τον Σπύρο Ντίλη. Τα μέλη της είναι:

 

  1. Σπύρος Ντίλης
  2. Σταύρος Μπουτσέλης
  3. Γαρυφαλλιά Σπάρου

 

Κοινοποίηση