Η Ομάδα Εξωτερικής Πολιτικής – Άμυνας διευθύνεται από τον Λάμπρο Γιώτη. Τα μέλη της είναι:

  1. Λάμπρο Γιώτη
  2. Χάρης Οικονομόπουλος
Κοινοποίηση