λαμπρόπυλος

Ο Γιώργος Λαμπρόπουλος είναι Δικηγόρος Αθηνών με μεταπτυχιακά στο Ιατρικό Δίκαιο. Είναι στέλεχος των Επιστημόνων για τον Άνθρωπο και τη Δημοκρατία.

Κοινοποίηση