Η Ομάδα Δικαιοσύνης διευθύνεται από τον Γεώργιο Λαμπρόπουλο. Τα μέλη της είναι:

 

  1. Γεώργιος Λαμπρόπουλος
  2. Έλλη Παπαδοπούλου
  3. Σπύρος Ντίλης
Κοινοποίηση